MCoat-Betongförsegling & emissionsspärr

Condry- Fukt-, alkali- & emissionsspärr av Betong

Condry NT 50 är en fukt- alkali- och emissionspärr för betonggolv, den gör att betongytan effektivt hindras från att suga upp vatten. Den stärker betongytan och gör den mögel- och vattenavvisande. Idéflooring lämnar 10 års funktionsgaranti på behandlingen. För att utföra behandling av Condry krävs att du är utbildad och certifierad vilket MGT i väst är fom 2018.

Emissionsspärr

Condry + MCoat är en effektiv emissionsspärr för alla typer av betonggolv med < 97% RF (Relativ Fuktighet). Behandling med Condry + MCoat minskar de vanligaste emissionerna 1-butanol och 2-etylhexanol med över 90 % (se utdrag ur rapport från SP). Condry och MCoat är fria från lösningsmedel, därför krävs inte någon speciell skyddsutrustning för den som utför behandlingen

  • Mögel och vattenavvisande
  • Minskar emissioner med 90%

MCoat- Betongförsegling/förtärkning

MCoat är en vattenbaserad produkt som på ett mycket effektivt sätt förseglar ytstrukturen på betonggolv och flytspacklade golv, så att du slipper damm och får en yta som står emot spill. MCoat förstärker betongen genom att den går ner i och fyller upp betongporerna. En av många fördelar med behandlingen är att den inte hindrar betongen från att andas – ytan förblir diffusionsöppen.

På så sätt slipper du betongdamm, och betonggolv som dammar är en stor olägenhet; dammet är inte bara skadligt för människor och maskiner utan besvärande att få på interiörer, emballage, varor etc. MCoat binder och förseglar ytstrukturen på betong så att ytan blir tätare, motståndskraftig mot nötning och du får ett golv som är lätt att hålla efter! Att den är vattenbaserad och inte innehåller några gifter gör den till ett bra val också från miljösynpunkt.

  • Förseglar och förstärker betongen
  • Ytan blir diffusionsöppen
  • Bra miljöval