Fogfria golv med Epoxi

Vad är epoxi?

Epoxiplast för golvändmål är en tvåkomponentsprodukt där basen utgörs av lågmolekylär epoxi (molekylvikt <700) och härdare av en aminlösning. Generellt har epoxi mycket stor förmåga att häfta vid de flesta material (beroende dels på mycket låg ytspänning samt ringa krympning). Epoxi kan göras kemikalie och/eller värmebeständig, vatten- och diffusionstät.

 

Fördelar med epoximassor som industrigolv är:

  • Luktfri
  • Finns som emissionsfri (avger inga föroreningar i luften)
  • Hög variationsmöjligheter, som bla. elavledande, kemikalieresistenta, flexibla lösningar

Epoxibeläggningar har en livslängd i snitt på 10-30 år. Livslängden beror på hur hårt utsatt den är för olika kemikalier, temperaturskillnader, nötning mm. Förutom plastens formulering påverkas val av fyllmedel och ballast beläggningens egenskaper. Generellt är epoxibeläggningar kemikaliresistenta och nötningståliga. Lösningsmedelfria epoxiprodukter har låg flyktighet och är inte brandfarliga. Under läggning, kan man med måttlig inverkan bedriva fortsatt verksamhet i lokalen. En svag lukt kan förnimmas vid härdningsprocessen vid läggning. Vid arbete med epoxi måste arbetsområdet avgränsas med tex markeringsband. Härdningstiden för epoxi är ca ett dygn per skikt innan man kan beträda golvet. Finns det någon person som sedan tidigare är överkänslig mot epoxiprodukter, så bör denna inte vistas i lokalen under läggningsarbetet.