Fogfria golv med Akryl

Vad är akryl?

Akrylater är en samlingsbenämning för kemiska föreningar som utgörs av estrar av akrylsyra och alkoholer. Akrylat eller akryl som man ibland säger används ofta för industrigolv.

 

Fördelar med akrylmassor som industrigolv är:

  • Snabb härdningstid, redan efter några timmar kan man ta golvet i bruk.
  • Härdar snabbt även vi låga temperaturer 0-5 grader.
  • Alla moment (primning, massa och lack) kan göras på samma dag.
  • God ljusäkthet kan uppnås, lämplig även utomhus.

Akrylmassor innehåller monomerer som är irriterande och allergiframkallande. Produkter från Eradur AB för golvändamål är inte i något fall klassade som giftiga, cancerframkallande, mutagena, skadliga för foster eller risk för fortplantningsförmåga. Det är viktigt med god ventilation och att luften inte återinförs i lokalen vid läggning av akrylgolv. Andningsskydd skall alltid användas vid läggning. Vid dålig ventilation kan trötthet, illamående, yrsel och huvudvärk uppkomma. Under läggningstiden och några timmar efter, kan inte annan verksamhet förekomma i lokalen pga. den starka lukten.